1. Krysztalmotoryzacyjny.pl nie kolekcjonuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych. Dane podane w formularzach są usuwane po zakończeniu procedury wysyłkowej i służą tylko do zaadresowania przesyłek.

2. Krysztalmotoryzacyjny.pl nie posiada listy mailingowej i nie tworzy listy klientów.

3. Podając dane konieczne do otrzymania zamówienia zgadzasz się z faktem, że nie będziesz otrzymywać drogą mailową ani listową klasyczną żadnych ofert ani newsletterów od Krysztalmotoryzacyjny.pl.

4. Aby uzyskać dostęp do nowości należy odwiedzać tę stronę samodzielnie, nowości są publikowane na stronie głównej.

5. Przy składaniu kolejnego zamówienia zgadzasz się i akceptujesz, że musisz ponownie podać dokładny adres do wysyłki, który zostanie ponownie usunięty przez nas, po zakończeniu procedury wysyłkowej.

6. Procedura wysyłkowa oznacza kolejno: zaadresowanie przesyłki, wypełnienie potwierdzenia nadania, wysyłkę, usunięcie dokumentu potwierdzenia nadania poprzez jego zniszczenie i utylizację po otrzymaniu przesyłki przez adresata.

7. Dokument potwierdzający nadanie zapewnia bezpieczeństwo otrzymania przesyłki i stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji.

8. Każdy ma prawo do wyboru przesyłki nierejestrowanej (zwykłej nie poleconej) na własną odpowiedzialność. Należy zgłosić to przy składaniu zamówienia. Domyślnie wysyłane są przesyłki polecone.

9. Politykę ciasteczek (cookies) określa osobna strona Polityka cookies.

Krysztalmotoryzacyjny.pl ™ 2014 © Polityka Cookies Kryształ Motoryzacyjny.pl